Algemene gebruiksvoorwaarden


De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen:

De vennootschap EMIL FREY BELGIQUE SA, met maatschappelijke zetel in de Rue de Bruxelles 124, 4340 Awans, tel. 04 249 91 28, e-mailadres: contact@autosphere.be, hierna de ‘Vennootschap’’ of ‘EMIL FREY BELGIQUE SA’ genoemd.

EN

De Gebruiker, zoals hieronder beschreven,

Naar aanleiding van ieder contact tussen de Klant en een van de firma’s die verkoopadvertenties van Voertuigen publiceren op www.autosphere.be.

Artikel 1. DEFINITIES

Voor de toepassing van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis als ze met een hoofdletter worden geschreven. In het meervoud betekenen ze hetzelfde als in het enkelvoud:

Autosphere.be/Site/Wij: de internetsite die kan worden geraadpleegd op het adres https://www.autosphere.be/ of de vennootschap/exploitant, zoals aangeduid in de wettelijke vermeldingen op de Site;

Klantenaccount: de persoonlijke omgeving voor de Gebruikers die via de Site toegankelijk is en waarmee gebruikers, na te zijn ingelogd, toegang hebben tot alle hen betreffende gegevens en de geselecteerde advertenties van Voertuigen;

Concessiehouders/Concessies: alle Belgische autoverkoopconcessies die Voertuigen aanbieden die op de Site staan, alsook de ‘autosphere showroom’ waarin Voertuigen worden tentoongesteld.;

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN/AVG/Voorwaarden: wijzen op de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden; deze Voorwaarden regelen de gebruiksvoorwaarden van de Site tussen de Vennootschap en de Klant. De voorwaarden kunnen altijd op de Site worden geraadpleegd of gedownload;

Fiche: verwijst naar de voertuigfiche die informatie bevat over de specificaties en de prijs van het Voertuig;

Partners: de partnerondernemingen van Autosphere.be die gespecialiseerd zijn in automobielfinanciering of antidiefstalgravering van de ruiten van Voertuigen;

Gebruikers/U/Klant: iedere particuliere of niet-professionele natuurlijke persoon die een Voertuig wil kopen via de aangeboden contactdiensten op de Site;

Voertuig: alle tweedehands gemotoriseerde landvoertuigen uit Concessieovereenkomsten.

Artikel 2. TOEGPASSINGSGEBIED EN OPPONEERBAARHEID

2.1. Autosphere.be plaatst op de site https://www.autosphere.be/ advertenties online van tweedehands Voertuigen en biedt de Gebruikers allerlei functies aan waarmee ze Voertuigen kunnen selecteren uit de lijst van tweedehands Voertuigen op de Site.
2.2. Autosphere.be is dus niet de verkoper van de tweedehands Voertuigen die een Gebruiker via autosphère.be selecteert en/of koopt. Alleen de Concessiehouder met wie de Gebruiker in contact staat dankzij autosphère.be, neemt, bij verkoop van een Voertuig, de verplichtingen en waarborgen van de Verkoper jegens de Gebruiker op zich.
2.3. Het raadplegen van Autosphere.be en a fortiori het feit dat de Gebruiker de AVG aanvaardt door het vakje ‘ik aanvaard de AVG’ aan te vinken onderaan het formulier voor het aanmaken van een Klantenaccount, houdt de volledige aanvaarding van de AVG door de Gebruiker in die vervolgens bevestigt er volledig kennis van te hebben genomen.
2.4. De AVG kunnen te allen tijde, onaangekondigd, worden verbeterd, met name in het kader van wijzigingen die aan de Site Autosphere.be worden aangebracht of in het kader van een herziene wetgeving. Elke nieuwe versie van de AVG zal onmiddellijk kunnen worden gebruikt en zal inroepbaar zijn voor de Gebruikers van de Site.
2.5. Minderjarige Gebruikers verklaren dat ze, voor het gebruiken van de Site, a priori toestemming hebben gekregen van de persoon/personen die het ouderlijk gezag heeft/hebben over de minderjarige Gebruiker. Ieder gebruik van de Site door een minderjarige Gebruiker gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de persoon/personen die het ouderlijk gezag heeft/hebben over de betreffende Gebruiker. Autosphere.be zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld bij misbruik van de Site door een minderjarige Gebruiker.
Artikel 3. INSCHRIJVEN, AANMAKEN EN TOEGANG TOT HET KLANTENACCOUNT

3.1 Om opgezochte Voertuigen te kunnen opslaan en om toegang te kunnen krijgen tot de gegevens bij een volgend bezoek aan Autosphere.be, moet de Gebruiker:
i. een Klantenaccount aanmaken door het online inschrijvingsformulier in te vullen, waarbij de Gebruiker een wachtwoord kiest dat hij te allen tijde kan wijzigen. De Gebruiker kan te allen tijde gebruik maken van een functie die het wachtwoord ophaalt als die verloren is gegaan. Alle velden op het formulier met een asterisk (*) moeten verplicht worden ingevuld. De Gebruiker is verplicht om volledige, correcte en up-to-date informatie te verstrekken en die informatie ook steeds bij te werken. Bij onjuiste of onvolledige informatie behouden wij ons het recht voor om het Klantenaccount van de Gebruiker, te allen tijde en onaangekondigd, op te schorten of te verwijderen.
ii. en de AVG bevestigen door het vakje ‘de algemene gebruiksvoorwaarden accepteren’ aan te vinken. Door het daartoe voorziene vakje aan te vinken, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige Voorwaarden en ze, zonder beperkingen en zonder voorbehoud, accepteert.
3.2 De online inschrijving op Autosphere.be heeft automatisch tot gevolg dat er een Klantenaccount wordt geopend op de naam van de Gebruiker die dan een persoonlijke omgeving krijgt toegewezen. De Gebruiker ontvangt vervolgens een mail die hem/haar vraagt om in te loggen in de persoonlijke omgeving door middel van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.
3.3 Nadat het Klantenaccount is geopend, kan de Gebruiker hier via de site rechtstreeks toegang toe krijgen door zijn/haar e-mailadres en wachtwoord in te geven in de rubriek ‘inloggen’ of door in te loggen via Facebook en Google+.

Van elke tussenkomst uitgevoerd met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant, wordt verwacht dat ze door de Klant zelf werd verricht. Daardoor is hij/zij bijgevolg de enige verantwoordelijke.
Artikel 4. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES OP AUTOSPHERE.BE

4.1 Advertenties op Autosphere.be raadplegen en een voertuig zoeken
Op Autosphere.be kunnen advertenties van Voertuigen die door Concessiehouders te koop worden aangeboden, worden geraadpleegd aan de hand van visuele, technische en tarifaire criteria. Ondanks dat de advertenties op de Site dagelijks worden bijgewerkt, zou het toch kunnen dat bepaalde Voertuigen niet meer beschikbaar zijn wanneer Gebruikers zijn ingelogd op Autosphere.be. De beschikbaarheid van het Voertuig kan alleen door de betreffende Concessiehouder worden bevestigd na rechtstreeks contact tussen de Gebruiker en de Concessiehouder. Autosphere.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen in verband met het niet meer beschikbaar zijn van een Voertuig dat wordt gekocht of gereserveerd tijdens de tijdspanne tussen twee momenten waarop de Site wordt bijgewerkt.

Op Autosphere.be kan een Voertuig worden gezocht op basis van een multicriteriaformulier en kunnen de zoekcriteria van de Gebruiker worden opgeslagen. De zoekcriteria van de Gebruiker zullen gedurende 1 (één) maand in zijn/haar Klantenaccount worden opgeslagen. Op Autosphere.be kan de Gebruiker ook Voertuigen opslaan die aan een aantal of aan alle zoekcriteria beantwoorden. Wanneer de zoekcriteria van de Gebruiker overeenstemmen met één of meerdere advertenties van Voertuigen op de Site, zal de Gebruiker wekelijks of maandelijks via e-mail een melding krijgen. Het meldingssysteem werkt enkel als de Gebruiker een Klantenaccount heeft aangemaakt. De beschikbaarheid van één of meerdere Voertuig(en) die het voorwerp is/zijn van een melding, kan alleen door de betreffende Concessiehouder worden bevestigd na rechtstreeks contact tussen de Gebruiker en de Concessiehouder.

4.2 Verzoek om informatie
Via de rubriek ‘Wij beantwoorden uw vragen’, stellen wij de Gebruikers voor om ons te contacteren of om door ons commercieel team opnieuw te worden gecontacteerd voor alle vragen omtrent het functioneren van de Site en/of het aanbod van Autosphere.be, maar ook voor ieder verzoek om in contact te kunnen komen met de Concessiehouder.

CONTACTEREN VIA E-MAIL
De Gebruikers worden gevraagd om hun vragen te stellen aan de hand van het online formulier dat u kunt openen door op de knop ‘E-mail’ te klikken. De velden op het formulier met een asterisk (*) moeten verplicht worden ingevuld. Gebeurt dat niet, dan kunnen Wij de Gebruikers niet van antwoord dienen. Autosphere.be verplicht zich ertoe om de Gebruikers binnen een termijn van maximaal 48 (achtenveertig) uur van antwoord te dienen (weekends en feestdagen niet meegerekend), na de dag waarop de vragen van de Gebruikers zijn ontvangen.

TELEFONISCHE CALLBACK/WEB CALLBACK
Wij stellen voor om telefonisch contact met U op te nemen. Daartoe wordt de Gebruiker gevraagd om op de knop ‘Wij bellen u terug’ te klikken en om de verplichte velden met een asterisk in te vullen, alsook zijn/haar naam en het nummer waarop hij/zij kan worden bereikt. Gebeurt dat niet, dan kunnen Wij de Gebruikers niet van antwoord dienen. Wij zullen proberen om binnen de 48 (achtenveertig) uur contact met u op te nemen op een voor de gebruiker gepast uur tussen 8 en 20 uur, van maandag tot en met zondag (uitgezonderd feestdagen).

ONS TELEONTHAAL TELEFONISCH CONTACTEREN
Ons team is bereikbaar op het nummer 04 249 91 28 (tarief voor een lokaal gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 19 uur (uitgezonderd feestdagen), voor het beantwoorden van vragen van Gebruikers en om hen eventueel in contact te brengen met de Concessiehouders die de Gebruiker van antwoord kunnen dienen.

4.3 In contact komen met de Concessiehouders
Op verzoek van de Gebruikers kan Autosphere.be hen in contact brengen met de Concessiehouders die kunnen antwoorden op alle vragen omtrent de betreffende Voertuigen. Autosphere.be verplicht zich ertoe om de Concessiehouders zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van ieder verzoek om contact. De Gebruikers zullen dan zo snel mogelijk door de Concessiehouders worden gecontacteerd. Autosphere.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor laattijdig contact of helemaal geen contactopneming door de Concessiehouders.

4.4 Beschrijving van het Voertuig en van het aanbod accessoires van de Concessiehouders
Elk Voertuig op de Site wordt beschreven op een Fiche die de volgende elementen bevat:
- de stad waar de Concessie zich bevindt die het Voertuig aanbiedt,
- de beschrijving van het Voertuig en van zijn essentiële specificaties,
- de prijs waaraan de Concessie het Voertuig verkoopt,
- de eventuele commerciële garanties die de Concessie verleent voor het Voertuig.
Autopshere.be kan niet garanderen dat de Fiches die de Concessies indienen, geen fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De Vennootschap kan bijgevolg niet garanderen dat de specificaties van het Voertuig kloppen, dat het Voertuig zich in de vermelde staat bevindt, dat het nog beschikbaar is of dat het overeenkomt met de Fiche.

De prijs van de Voertuigen die op de Site te koop staan, wordt door elke Concessie die de eigenaar is van het Voertuig, vrij vastgesteld met inachtneming van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn.

De prijs van de Voertuigen wordt aangegeven in euro en is inclusief alle belastingen, maar exclusief reserverings-, registratie- en verzekeringskosten of alle andere uitgaven die niet in deze Voorwaarden staan vermeld.

Op Autosphere.be worden accessoires aangeboden voor Voertuigen die door alle of een aantal Concessiehouders worden verkocht. De aangeboden accessoires worden beschreven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende Concessiehouders, waardoor Autosphere.be geen verantwoordelijkheid draagt.

Artikel 5. DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DE CONCESSIEHOUDERS EN DE PARTNERS

Artikel 6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKERS

De Gebruikers kunnen de advertenties van Voertuigen op Autosphere.be delen met gebruikers van Facebook, Twitter en Google+. De Gebruikers verplichten zich ertoe de advertenties niet te delen met bedoelingen en inhoud met een obsceen, racistisch, religieus, discriminerend, haatzaaiend karakter, maar ook niet met bedoelingen en inhoud die in strijd zijn met de wetgeving, doordat die de rechten van derden en de persoonlijkheidsrechten schaden. Het gaat in het bijzonder om bedoelingen en inhoud die:
- zonder toestemming een werk kopiëren dat door intellectuele eigendomsrechten is beschermd (met name merken, tekeningen, modellen en auteursrechten),
- het portretrecht en/of het recht op eerbiediging van het privéleven schaden,
- de bescherming van de persoonsgegevens van een derde schaden.
Naar Autosphere.be doorverwijzen op een site die de hierboven vermelde bedoelingen of inhoud bevat, is ook verboden.

De Gebruikers vrijwaren Autosphere.be bijgevolg in geval van klachten of beroepen, van welke aard ook, door derden: rechtsvorderingen ter zake van een inbreuk op auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, portretrechten, terugvorderingen van eigendom of alle rechtsvorderingen inzake bedoelingen en inhoud die werden gedeeld op Facebook, Twitter en Google+ en, algemener, op het internet, waaraan de advertenties van de Voertuigen op Autosphere.be zouden zijn gekoppeld.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om hun gebruikersnaam en wachtwoord voor hun Klantenaccount strikt vertrouwelijk te bewaren. Behalve wanneer het tegendeel door de Gebruikers kan worden bewezen, wordt het inloggen op Autosphere.be telkens geacht te zijn verricht door de betreffende Gebruikers. Verlies, diefstal, frauduleuze toe-eigening of onrechtmatig gebruik van de gebruikersnaam en de gevolgen ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruikers. Artikel 1.

Iedere inbreuk op de AVG kan als gevolg hebben dat het Klantenaccount van de Gebruiker wordt afgesloten en dat de Gebruiker tijdelijk of definitief niet meer op de Site mag. Alle gegevens die door de Gebruiker werden opgeslagen in zijn/haar Klantenaccount, zullen voorgoed worden verwijderd. Indien de Gebruiker met de verspreiding de bedoeling heeft om de rechten van derden te schaden, behouden Wij ons het recht voor om een Gebruiker met dergelijke bedoelingen, strafrechtelijk en/of civielrechtelijk te vervolgen. Artikel 1.

Artikel 7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN AUTOSPHERE.BE

Autosphere.be probeert om de toegang, het bezoek en het gebruik van de Site zo goed mogelijk te beveiligen. Wij zijn vrij om de meest geschikte vorm en technische middelen te kiezen voor het ter beschikking stellen aan de Gebruikers van alle functies van Autosphere.be en de toegang tot hun Klantenaccount.

De Site kan 24 op 24 en 7 op 7 worden bezocht. Autosphere.be kan uitzonderlijk tijdelijk onbeschikbaar zijn tijdens onderhoudsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de Site, en door een voorval dat wij niet in de hand hebben. De onderhoudsactiviteiten zullen onaangekondigd en naar believen van Autosphere.be worden uitgevoerd. In geval van een technisch defect dat de werking van Autosphere.be verstoort, zullen wij ons uiterste best doen om het probleem op de Site zo snel mogelijk op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvallen van buitenaf, voor een computervirus in het systeem van de Gebruikers, voor eventuele gevolgen van een gedeeltelijk of volledig verstoorde werking van de Site die wordt veroorzaakt door een foutieve configuratie van het Klantenaccount door de Gebruikers en voor een gehackt Klantenaccount. De Gebruikers moeten er daarom voor zorgen dat ze correct zijn uitgelogd uit hun persoonlijke omgeving zodra de bewerkingen worden uitgevoerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of ontregelingen van de telecommunicatiediensten van onze providers, waaronder de hosting. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de wijziging van gegevens die door de Gebruikers werden opgeslagen (reserveringen van Voertuigen, budgetraming...).

Geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk van aard, die de Gebruikers hebben verkregen door de Site te raadplegen of door de functies erop te gebruiken, biedt andere garanties dan de uitdrukkelijk vastgestelde garanties door de AVG. De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hoe ze die informatie en gegevens gebruiken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze informatie en gegevens door de Gebruikers.

Autosphere.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud (beschrijving van de specificaties, prijzen en de effectieve beschikbaarheid van de Voertuigen) die door de Concessiehouders en de Partners is verstrekt en die onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid op de Site is geplaatst, en voor de diensten aangeboden en geleverd door beiden. Bijgevolg zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van inhoud die door de Concessiehouders en de Partners is verstrekt en/of van inschrijvingen voor diensten die door de Concessiehouders en Partners worden aangeboden.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en, met name, alle commerciële, morele en financiële schade, waaronder ieder verlies van winst m.b.t. het gebruik van de Site.

Artikel 8. PERSOONSGEGEVENS

De EMIL FREY BELGIQUE SA Groupe en Autosphere.be zijn verantwoordelijk voor de uitgevoerde verwerkingen op de site Autosphere.be en verplichten zich ertoe dat de verzameling en de verwerking van uw gegevens die op de Site worden verwezenlijkt, voldoen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en aan de wetgeving inzake ‘Informatieverwerking en Vrijheden’.

Autosphere.be verzamelt de gegevens van de Klant uitsluitend voor precieze, expliciete en rechtmatige doeleinden. Wij maken enkel gebruik van uw persoonsgegevens als u daarmee instemt of wanneer het gebruik ervan berust op een van de juridische grondslagen die wettelijk zijn bepaald.

8.1 Verzameling van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:
- een aanvraag om door een adviseur van Autosphere te worden gecontacteerd;
- het aanmaken van een klantenaccount;
- een aanvraag met het oog op het laten onderhouden van uw wagen;
8.2 Gebruik van uw persoonsgegevens

U geeft er uitdrukkelijk toestemming voor dat de u betreffende persoonsgegevens die in het kader van deze voorwaarden worden verzameld, door Autosphere.be alleen voor de volgende doeleinden zullen worden gebruikt:
- contact opnemen;
- toegang tot verschillende functies van de site;
- afspraken maken;
- versturen van commerciële en/of promotionele aanbiedingen, enkel en alleen afkomstig van vennootschappen van de EMIL FREY BELGIQUE SA, behoudens, in voorkomend geval, er naar behoren mee te hebben ingestemd;
- versturen van klanttevredenheidsenquêtes;
- opstellen van statistieken.
De rechtsgrondslag berust met name op:
- Artikel 6, c) van de AVG – noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
- Artikel 6, b van de AVG – noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.
- Artikel 6, b van de AVG – noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.
De gegevens worden uiterlijk 5 jaar na de verwijdering van het klantenaccount van de Gebruiker bewaard.

8.3 Communicatie van uw persoonsgegevens

Conform de wetgeving, verbindt Autosphere.be zich ertoe om alle persoonsgegevens die via haar website werden verzameld, op te slaan en ze niet over te dragen aan een derde van de EMIL FREY BELGIQUE SA Groupe.

Bij wijze van uitzondering wordt de gebruiker op de hoogte gebracht als Autosphere.be genoodzaakt zou zijn om de verzamelde persoonsgegevens over te dragen:
- aan de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteiten, enkel op gerechtelijke vordering;
- aan de EMIL FREY BELGIQUE SA Groupe (eigenaar van Autosphere.be), en indien nodig aan alle vennootschappen van deze Groep;
- Omwille van uitsluitend technische redenen, aan providers van de site die zorgen voor de verwerking en de hosting van de verwerkte gegevens.

8.4 Wijziging en wissing van uw persoonsgegevens

Conform de wetgeving kunt u gebruik maken van een recht op inzage, rechtzetting, overdraagbaarheid en wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking en op verwijdering van de u betreffende informatie, waarop u te allen tijde een beroep kunt doen via uw account. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken, desnoods omwille van gerechtvaardigde gronden, tegen de gegevensverwerking op het volgende adres: https://www.autosphere.be/contact.

8.5 Gegevensbewaring

Autosphere.be zal uw Persoonsgegevens opslaan in een beveiligde omgeving gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en conform de geldende wetgeving.
De gegevens van de Klanten worden op die manier bewaard tijdens de duur van de contractuele betrekkingen, plus 3 jaar voor animatiedoeleinden en direct marketing, zonder afbreuk te doen aan opslagverplichtingen of verjaringstermijnen. De gegevens betreffende potentiële klanten worden bewaard voor een periode van 3 jaar die ingaat vanaf het laatste contact met Autosphere.be.

8.6 Klacht indienen

Sinds de inwerkingtreding van de Verordening inzake gegevensbescherming beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site Autosphere.be, de naam ‘autosphere.be’, de downloadbare documenten en algemener, alle inhoud die op de Site is gepubliceerd, worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. De gebruiksrechten van de Site en van de naam ‘autosphere.be’ komen geheel toe aan Autosphere.be, de Concessiehouders en/of de Partners. Als gevolg daarvan mogen de Gebruikers geenszins elementen van de Site volledig of gedeeltelijk kopiëren, weergeven, verspreiden, wijzigen, toekennen, zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Het gaat met name om audiovisuele, grafische en/of literaire elementen. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, nabootsen of weergeven van de intellectuele eigendomsrechten van Autosphere.be, de Concessiehouders en Partners, en in het bijzonder het volledig of gedeeltelijk kopiëren van het beeldmateriaal van de advertenties op de Site, vormt een inbreuk die bestraft wordt conform de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom en/of vormt een onrechtmatige daad die degenen die inbreuk maken op de bovengenoemde rechten, burgerlijk aansprakelijk stelt.

Artikel 9. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE SITE AUTOPSHERE.BE

De Site kan tijdelijk niet toegankelijk zijn. Autosphere.be kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Gebruikers als dit probleem het gevolg is van een overmachtssituatie. Naast de gevallen die door de rechtspraak worden omschreven als gevallen van overmacht, vallen ook de volgende gevallen daaronder: Autosphere.be hacken en onderbroken of ontregelde telecommunicatiesystemen van de providers van Autosphere.be.

Artikel 10. KLACHTEN

De Gebruiker kan een klacht indienen door de Vennootschap per post te contacteren op het volgende adres: PREMIUM VO, 124 Rue de Bruxelles, 4340 AWANS.

BEMIDDELING

De AVG zijn aan het Belgisch recht onderworpen.

In geval van moeilijkheden bij het toepassen van de AVG moet de Klant zich eerst richten tot de vennootschap EMIL FREY BELGIQUE SA om een minnelijke schikking te vinden.
De vennootschap EMIL FREY BELGIQUE SA informeert u over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting dat mogelijke klachten ontvangt omtrent een online aankoop van Europese consumenten en deze overdraagt aan de bevoegde nationale bemiddelaars: dat platform kan u vinden op de volgende link: href="http://ec.europa.eu/consumers/odr/" target="_bank"> http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 11. OVERIGE BEPALINGEN/TAAL/GESCHILLENBESLECHTING

De annulatie van eender welke bepaling in de AVG wil niet zeggen dat de AVG volledig nietig worden verklaard. De bepalingen die door iedere juridische, arbitrale of administratieve autoriteit nietig worden verklaard, zullen worden vervangen door andere bepalingen die economisch gelijkaardige gevolgen zullen hebben.

Geen enkele tolerantie door Autopshere.be, ongeacht haar aard, omvang, duur of frequentie, mag worden beschouwd als een tolerantie die enig recht doet ontstaan, of mag worden gezien als een tolerantie waardoor wij afzien van enige bepaling in de AVG.

Frans is de officiële taal van de AVG. In geval van vertaling zal alleen de Franse versie van de AVG de rechtsgeldigheid aantonen.

De AVG zijn vastgelegd in en onderworpen aan het Belgisch recht. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zullen de geschillen tussen de Gebruikers en Autosphere.be omtrent de opstelling, de tenuitvoerlegging, de interpretatie en/of de schending van de AVG worden onderworpen aan de bevoegde Belgische rechtspraak, inclusief in geval van procedure in kort geding, pluraliteit van verweerders en vordering tot vrijwaring.